Categories

विश्वासीको अधिकार

Rs. 140.0025 Rs. 150 -6.665 %
availabity:
In stock
Brand:
local
ships from:
Lalitpur, bagmati nepal

Available Options:

Qty :

एक विश्वासीका रूपमा यदि तपाईं ख्रीष्ट येशूमा आफूले पाएको अधिकारमा खडा भएर परमेश्वरको योजना तथा उद्देश्य पूरा गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो पुस्तक तपाईंका लागि अनिवार्य छ ! ...हामीमध्ये थोरै विश्वासीहरू मात्र यस अधिकारको एउटा किनारसम्म पुग्न सकेका छौँ, तर प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनभन्दा अगाडि विश्वासीहरूको एउटा विशाल समूह आफ्नो अधिकारमा खडा हुनेछ । उनीहरूले आफ्नो अधिकार तथा आशिष् के हो भनी जान्नेछन् परमेश्वरको इच्छाअनुसार उक्त अधिकारको प्रयोग गर्दै आफ्नो कार्य पूरा गर्नेछन् ।

Book: विश्वासीको अधिकार  

लेखक: केनथ . हेगन 

अनुवाद: शब्द प्रकाशन प्रा. लि

ISBN: 978-9937-9199-2-0

प्रकाशक: शब्द प्रकाशन प्रा. लि

प्रकाशित मिति:  तृतीय संस्करण, 2018 (पूर्ण संशोधित

पृष्ठ संख्या: 90

  • पावलका प्रार्थनाहरू 

  • अधिकार के हो ?

  • प्रभु येशू ख्रीष्टसँगै बसाइएका 

  • शैतानको सामर्थ्यलाई तोड्नु 

  • अधिकारको अभ्यास 

  • प्रभु येशू ख्रीष्टसँगै बौरी उठाइएका

  • लडाइँका निम्ति परमेश्वरले दिनुभएका हातहतियारहरू

  • मानवीय इच्छामाथि होइन दुष्ट आत्ममाथि अधिकार 

  • आत्मा, प्राण र शरीर 

  • विश्वासीको जीवन 

More from शब्द प्रकाशन प्रा. लि..  

You May Also Likes